SAL7873, Act: R°111.2-V°111.1 (103 of 107)
Search Act
previous | next
Act R°111.2-V°111.1  
Act
Date: 1596-10-07

Transcription

2021-02-08 by myriam bols
Item in tegenwoerdicheijt des meijers/
en(de) schepen(en) van loven naerbescreven/
gestaen henrick de wevere zone/
wijlen jans p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen
//
met behoirl(ijcken) v(er)thijdenissen een dachmael/
lants gelegen onder neervelp opt/
kerckhoff veldeken aldaer, regenoten/
huijbrecht smeths in twee zijden,/
d'erffgen(amen) m(eeste)r lenaerts willemarts/
ter derder, en(de) t'gasthuijs van loven/
ter vierder zijden in sulcker vueghen/
gel(ijck) tv(oer)s(creven) dachmael lants hen opdragene/
gelaten en(de) gemaeckt is geweest bij/
wijlen cath(ari)[ne] de wevere sustere als/
zij leeffde des v(oer)s(creven) opd(raeger), en(de) ierste/
huijsvr(ouw)[e] was des v(oer)s(creven) huijbrechts/
smeths, met haeren testamente/
en(de) uuijtersten wille tusschen haer/
en(de) den v(oer)s(creven) huijbrechte smets tsaemenderhand?/
ghemaeckt en(de) gepasseert voer heer/
job schipman in zijn(en) leven pastoir/
der kercken van s(in)[te] peeters te/
loven als oepenbaer notaris en(de)/
zekere ghetuijgen opden [vacat]/
a(nn)[o] xv[c] [vacat] Exp(osito) imp(ositus) est die/
v(oer)s(creven) huijbrecht smets sone wijlen goerts/
p(er) mo(nitionem) iure Et satis die v(oer)s(creven) opdragers(se)?/
obligan(do) et submitt(endo) et waras/
op sheeren chijs van(den) gronde d(aer)te voer/
uuijtgegaen hebben(de) indijen nochtans bevond(en)/
wordde d(aer)op eenich uuijt te gaen(e) en(de)/
voerder nijet en(de) d(aer)op dat hij t'zelve p(ar)cheel?/
nijet en heeft belast oft aen ieman(de) v(er)cocht?/
prout cor(am) borcht roeloffs oct(obris) vii[a] 1596
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-04-04 by The Administrator