SAL7873, Act: R°35.2-R°36.1 (37 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°35.2-R°36.1  
Act
Date: 1596-08-02

Transcription

2018-11-28 by Dieter Cammaerts
Item joncheer dierick de borchgrave/
zone jonch(ee)r jans zoo voer hem zelven/
zoo oijck voerden selven jonch(e)r(e)n jan(ne) vader/
jonch(e)r(e)n engelberte jonch(ee)r janne/
jouffrouwe cecilie en(de) franchoise de/
borchgrave zijn(en) brueders en(de) susters/
uuijt crachte en(de) naer v(er)moghen van zeker/
procuratie speciael en(de) irrevocabel hem/
bijden v(oer)s(creven) zijn(en) vader brueders en(de) susters/
gegeven en(de) gepasseert voer schepenen/
der bancke van percke en(de) elewijt/
in date den xvi[en] februarii anno xv[c]/
ende zessentachentich in desen gebleken/
mede oijck voer jouffrouwe cathlijne
//
de borchgreff dochter wijlen joncheer/
diericx en(de) van jouffrouwe anne van(der)/
noot gehuijsschen als zij leeffden uuijt/
crachte en(de) naer v(er)moghen van zekere/
procuratie speciael en(de) irrevocabel hem/
gegeven en(de) gepasseert voer m(eeste)ren jannen/
van wamele als openbaer notaris en(de)/
zekere getuijghen opden ix[en] septembris/
a(nn)[o] xv[c] en(de) vijffentnegentich oijck in/
desen gesien en(de) gebleken jouffrouwe/
cathlijne de borchgrave wed(uw)[e] wijlen/
jonch(ee)r adolffs van dovurijn cum tutore/
in p(rese)ntia hebben bekint en(de) gelden bekinnen/
en(de) belijden bij desen bij h(eer) jan francisci/
priester en(de) canonick van der kercken/
van s(in)[t] jacops binnen loven als/
executeur van(den) testamente ende/
uuijtersten wille wijlen joncheer/
adriaens de borchgrave zone wijlen/
jonch(ee)r aerts aen hem volcomen reken(de)/
bewijs en(de) reliqua gedaen te zijn van/
alle alsulcke administratie ende/
bewinde als hij eenichssints zedert/
d afflijvicheijt van(den) v(oer)s(creven) jonch(e)r(e)n adriaen/
soude moghen gehadt hebben vande
//
achtergelaten goeden van(den) sterffhuijse/
van(den) v(oer)s(creven) jonch(ee)r adriaen zoo van(den) ontfange/
van renten oft v(er)cochte goeden als anderss(int)[s]/
hoedanich t zelve zoude moghen wesen/
Schelden(de) den v(oer)s(creven) h(eer) jan(ne) ter saecken van(den)/
selver administratie ontfange ende/
uuijtgeven volcomel(ijck) quijte promitt(ens)/
nullatenus sed semper satis si quid minus/
Bekinnen(de) voirts meer uuijt handen van(den)/
v(oer)s(creven) executeur ontfanghen te hebben alle/
titulen brieven en(de) munimen(ten) hem en(de)/
elcken van hen ter saecken van(den) voers(creven)/
sterffhuijse eenichsints competerende/
emmers de ghene die hij ondergehadt/
heeft geloven(de) hem ter saecken van(den)/
selven ontfanghe tegen en(en) iegel(ijck) te/
v(er)ant(woir)[den] prout Coram duffle borcht/
augusti ii[a] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator