SAL7873, Act: R°45.2-V°45.1 (50 of 109)
Search Act
previous | next
Act R°45.2-V°45.1  
Act
Date: 1596-08-09

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item heer en(de) m(eeste)r eckius haulanus licen(tiaet)/
inden rechten en(de) advocaet postuleren(de)/
voer wethouderen der stadt van loven/
in jegenwoerdicheijt der schepen(en) van loven/
en(de) eijgengenooten naerbescreven gestaen/
heeft opgedraghen met ressche en(de) rijse/
een halff boender eijgents landts min thien/
roeden ghelegen tot nederblanden in alder/
vueghen hij opdraeghere t zelve stuck lants/
v(er)cregen heeft gehadt alhier voer schepen(en)/
van loven opden xi[en] octobr(is) a(nn)[o] xv[c] lxxx/
in media geregistreert teghen dorothea/
en(de) barbara oliviers gesusteren de welcke/
t v(oer)s(creven) stuck lants ten zelven daghe/
alhier voer schepen(en) deser stadt tegen/
haere mede erffgen(aemen) wijlen heer(en) ingels/
van(den) berghe priesters als hij leefden onder/
/ andere in deijlinghe gevallen en(de) gebleven is/
ende heeft inde v(oer)s(creven) goeden gegoet ende/
geerft ten eijgen(en) en(de) erffel(ijcken) rechte jannen/
vreijsens zone wijlen willems hier waeren/
over anth(oni)s van(den) borcht en(de) jaspar roeloffs/
schepen(en) te loven(en) en(de) eijgengenooten Item/
jan francq licent(iaet) smeijers van loven ende/
her(en) herheijns insgel(ijx) als eijgengenooten/
Coram quibus satis die v(oer)s(creven) opdraghere/
oblig(ando) et submitt(endo) nec non renuntian(do)/
in forma et waras voer vrij eijgen goet/
ombelast prout qui quidem rogan(do) quod/
facient schabini predicti act(um) ix[a] augusti/
1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator