SAL7873, Act: V°108.2-R°109.1 (101 of 107)
Search Act
previous | next
Act V°108.2-R°109.1  
Act
Date: 1596-10-02

Transcription

2021-01-25 by Jef Willemsens
Item jan nijs zone wijlen jans/
woonen(de) te pellemberch wyens/
peert alhier bij wouter aerts/
dienaer is gearresteert ten v(er)suecke/
peeters de raymaecker en(de) willen(de)/
tv(oer)s(creven) zijn peert van(den) selven arreste/
ontslaen in p(rese)ntia heeft geloeft en(de)/
geloeft midts desen teghen denselven/
peetere te daghen en(de) te rechte te/
comen en(de) tgewijsde der hee(ren) schepen(en)/
te voldoen tanquam assecutum obliga(ndo)/
et submitten(do) Ende hiervoere heeft/
hem geconstitueert als borghe en(de)/
cautionaris adriaen van bullestraeten/
borgher en(de) inwoender deser stadt/
similiter obligan(do) et submitt(endo) se et su(ccessoribus)?
//
Ende hieraff heeft die v(oer)s(creven) jan nijs/
dens(elv)[e(n)] adriaen costeloos en(de) schadeloos/
geloeft t'ontheffen onder die v(oer)s(creven)/
obligatie en(de) submissie coram/
roeloffs hoegaerden octobris ii[a]/
1596
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator