SAL7873, Act: V°42.2-R°43.1 (46 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°42.2-R°43.1  
Act
Date: 1596-08-06

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item anna van(den) beken dochtere/
[vacat] geassisteert met jan/
vreijsens heuren m(eeste)re en(de) curateur per/
mon(itionem) heeft opgedraghen met behoirl(ijcke)/
v(er)thijdenisse d erffrente van ix r(ins)g(uldens) t sjaers/
vallen(de) jaerl(ijcx) opden xiiii[en] aprilis geconstitueert/
met schepen(en) brieven deser stadt in date/
xiiii aprilis xciii aen en(de) op zekere/
goeden gelegen naest het cloister van(den)/
/ capuchijnen deser stadt inde heijligegheest/
strate expos(ito) impos(itus) est iure geerard/
cornu inden naem en(de) tot behoeff van(den)/
zelven goidshuijse van(den) capuchijnen en(de)/
dat bij maniere van affquijtinghe per/
mo(nitionem) et satis de v(oer)s(creven) anna met consende/
en(de) overstaen des v(oer)s(creven) curateurs oblig(ando)/
et summitt(endo) in forma bekennen(de) de v(oer)s(creven)/
anna gheen recht oft actie meer in/
oft totten v(oer)s(creven) gronde rende noch/
achterstellen van dijen meer te/
competeren maer d(aer)aff tot behoeff/
van(den) v(oer)s(creven) goidshuijse renuntieren(de) prout/
Coram borcht broecke augusti vi[a]/
anno 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator