SAL7873, Act: V°46.2-R°47.1 (52 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°46.2-R°47.1  
Act
Date: 1596-08-12

Transcription

2018-11-28 by Dieter Cammaerts
Item heer en(de) m(eeste)re jan van maelcote/
doctoir inden rechten en(de) raedt ord(inari)[s]/
van zijn(e) ma(jestei)[ts] rade in brabant in/
des(er) v(er)vangen en(de) hem sterckmaeckende/
voer heer en(de) m(eeste)r laureijs van malcote/
zijn broeder deken van(den) cathedraelder/
kercke van doernick in p(rese)ntia (et)c(etera) heeft/
bekent ende bekende midts desen aen/
hem bij joncker peeter van griecken jegenwoerdich/
wethoudere der stadt van loven midts/
zekere somme van pen(ninghe) de quibus satis/
gelost gequeten en(de) affgeleijt te zijn(e)/
alzulcke thien car(olus) gul(dens) te xx st(uijvers) t stuck/
de welcke robrecht van griecken grootvader/
des v(oer)s(creven) joncker peeters met zijn(e) test(ament)e/
gemaeckt voer m(eeste)r lambrecht joerdens/
als notaris en(de) zekere getuijghen vander/
date xv junii a(nn)[o] xv[c] xlvii ghelaeten
//
en(de) onder andere gemaeckt heeft den/
voerkinderen desselffs robrechts bij hem/
behouden van wijlen jouffr(ouw)[e] johanna/
van vincken wijlen zijn(e) wettighe huijsvr(ouw)[e]/
moedere van wijlen jouffr(ouw)[e] geertruijt/
van griecken en(de) grootmoeder des voers(creven)/
van maelcote Schelden(de) alzoo die v(oer)s(creven)/
van maelcote hem sterck maecken(de) mede/
als voere den v(oer)s(creven) van griecken en(de) goeden/
d(aer)voere v(er)bonden van(den) v(oer)s(creven) rente ende/
achterstellen van dijen volcomel(ijck) quijte/
promittens non alloqui sed semper satis pro/
si quid minus prout Coram borcht/
hoegaerden augusti xii[a] a(nn)[o] 1596
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator