SAL7977, Act: R°201.1 (105 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°201.1  
Act
Date: 1727-12-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-03 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere presi-/
dents schepene in absentie des heere/
meijers ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen bernard marechal sone henrici/
geboortich van [dorne] bevecom den welcken is ge-/
worden binnen poirter ende borgher deser/
stadt hebbende in handen van(de) voorschreven/
heere president schepene gedaen den behoo-/
relijcken eedt daer toe staende sijnde het/
selve poirterschap hem gejont gratis/
mits alleenelijck betaele(nde) aende rentm(eeste)rs/
deser stadt sesse g(u)l(den)s voor eenen branteemer/
e(nde) drije gul(den)s tot subsistentie van(de) arme/
vondelingen volgens resolutie [vacat] ondert(eeckent)/
j. g. van besten e(nde) de quittantie stae(nde)/
in pede dijer ondert(eeckent) e. de bruijn, gooris/
alhier insgelijcx gesien e(nde) gebleken coram/
jo(nke)r petrus de herckenrode heere van roost/
e(nde) s(ieur) cornelis berses hac xxxi (decem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer