SAL7977, Act: R°210.1 (110 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°210.1  
Act
Date: 1728-01-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-05 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt van jo(nke)[r] pe-/
trus de herckenrode heere van roost/
loco des heere mijers e(nde) de heeren/
schepenen van loven naergenoempt/
gestaen theodorus ober den welcken/
is geworden binnen poirter ende/
borger deser stadt, hebbende in handen/
van(de) voors(chreve) jo(nke)[r] de herckenrode ge-/
daen den behoorel(ijcken) eedt daer toe/
staende, sijnde het selve poirter-/
schap aen hem gejont door d'heer/
jo(nke)[r] c. a. r. de coenen oudt raedt deser/
stadt in conformitijt van(de) resolutie/
magistrael genomen op den 23/
junii 1725 mits betaelende aende/
rentmeesters deser stadt sesse gul(den)s/
voor eenen brandt eemer e(nde) drije/
guldens tot subsistentie van(de) arme/
vondelingen volgens de voors(chreve)/
resolutie ondert(eeckent) p. van(den) broeck/
sec(reta)ris loco pensionarii e(nde) de quittantie/
dijer de date 31 (decem)bris 1727 ondert(eeckent)/
p. joris, coram s(ieu)[rs] joannes van/
arenbergh e(nde) cornelis berses/
schepenen hac tertia januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer