SAL7977, Act: R°222.1 (116 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°222.1  
Act
Date: 1728-01-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-07 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere presi-/
dents schepene in absentie des heere/
meijers, ende schepenen van loven naergeno-/
empt gestaen geeraert de clercq geboortich/
van ten hoeij den welcken is geworden binnen/
poirter deser voors(chreve) stadt ende heeft in/
handen des voors(chreve) heere presidents schepene/
gedaen den behoorelijcken eede daer toe stae(nde)/
ende is het poirterschap aen hem op macht/
vande resolutie magistrael de date xxiii/
junii 1725 bij jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
oudt borgem(eeste)[r] deser stadt is gejont gratis/
mits alleenelijck betaelende aen die/
rentm(eeste)rs deser stadt sesse gul(den)s voor eenen/
brandteemer ende drije gul(den)s tot subsistentie/
vande arme vondelingen ingevolghe/
de bovenstaende resolutie magistrael/
de date 23 junii 1725 ende de quittantie/
van(de) rentm(eeste)r e. de bruijn de date/
nona januarii 1728 [ondert(eeckent) p van(den) broeck loco pen(siona)rii alhier in orig(ineel) gesien e(nde) gebleken] coram jo(n)[k(e)r] petrus/
de herckenrode [heere van roost e(tcetera)] e(nde) s(ieu)[r] cornelis berges/
schepenen hac nona januarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer