SAL7977, Act: R°36.2-V°36.1 (17 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°36.2-V°36.1  
Act
Date: 1727-07-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-30 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoemt/
gestaen s(ieu)[r] nicolaus davidts/
officiael desen camer, den welcken/
hem heeft gestelt borge e(nde) cautio-/
naris als principael, voor allen/
t'ghene den eerw(eerdige) heere geldol-/
phus josephus michiels, als curateur/
over vrouwe joanna smits sal/
comen te executeren tot laste/
van(den) notaris larchier uijt crachte/
van(den) vonnisse de date 23 julii 1727/
ten welcken eijnde geloeft den/
voors(chreve) eerw(eerdige) heere michiels, den voors(chreve)/
sijnen cautionaris altijt costeloos ende/
schadeloos ingevalle vanden voors(chreve)/
... voors(chreve) vonnisse wirdt gere-
//
gereformeert, ende geretracteert/
inden souve(rijnen) raede van brabant/
costeloos ende schadeloos te sullen/
indemneren onder obligatie sub-/
missie e(nde) renuntiatie in forma/
coram jo(nke)[r] philip louijs baron/
van schore e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses/
hac 26 julii 1727 hier toe ged(ateer)[t] door/
den dienaer jan vermijlen ut retulit
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer