SAL7977, Act: R°363.1 (184 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°363.1  
Act
Date: 1728-04-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-17 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere president/
schepene jo(nke)[r] van winghe mits d'absentie/
des heere mijers, ende schepenen van loven/
naergenoempt gestaen leonardus heder ge-/
bortigh tot jaspier lan vanden lande van luxem-/
bourgh den welcken is geworden binnen poirter/
ende borgher deser stadt, ende heefft in handen/
des voors(chreve) heere president schepene mits d'ab-/
sentie voors(chreve) ghedaen den behoorelijcken eede/
daer toe staende, sijnde t'selve poirterschap aen hem/
gejondt, mits alleenelijck betalende aen de rentm(eeste)rs/
deser stadt de somme van vijfftigh guldens, sesse/
guldens voor eenen branteemer, ende drij guldens/
tot subsistentie van de arme vondelinghen, ende/
doende tot dyen den eedt daer toe staende, inge-/
volghe de resolutie magistrael daer over genomen/
den 26 april 1728 onderteeckent p. van(den) broeck/
alhier in originali ghesien, ende gebleken, gelijck/
oock de quittantie van de rentm(eeste)r e. d(e) bruijn/
in pede dyer staende, de dathe 28 april 1728 coram/
jo(nke)[r] gisbert joseph van grave heere van baienrieu/
ende layens e(tcetera), ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
hac 28 aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer