SAL7977, Act: R°434.2-V°434.1 (246 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°434.2-V°434.1  
Act
Date: 1728-06-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-19 by pieter-jan lahaye
In de tegenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
anthoen [de] noel gebortigh van loven den welcken/
is geworden binnen poirter, ende borgher deser/
stadt beneffens sebastiaen, ende guilliam [de] noel/
desselffs twee sonen op den last van te betaelen aen de/
rentmeesters deser stadt de somme van vijfftigh/
guldens, sesse guldens voor eenen brant eemer
//
ende drij guldens tot subsistentie van de arme/
vondelinghen, ende doende tot dyen den eedt/
daer toe staende, in conformitijt van de resolutie/
magistrael de dathe 10 maii 1728 onderteeckent/
p. van(den) broeck, ende heefft alvolghens ghedaen/
den eedt in handen des voors(chreve) heere mijers, ende/
betaelt de bovenstaende somme aen den rentm(eeste)r/
e de bruyn volghens quittantie de dathe 25/
junii 1728 alhier gesien coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost e(tcetera) ende/
s(ieu)[r] jan van arenbergh hac 25 junii 1728/
p keijarts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer