SAL7977, Act: V°197.2 (103 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°197.2  
Act
Date: 1727-12-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-02 by pieter-jan lahaye
Ontfangen van mijn heer christianus/
vander haeghen de somme van vijffthien/
guldens seven stuijvers wisselgelt voor de/
pontpe(nningen) van drije deelen in een huijs gestaen/
in rattemans poorte regenoten jouff(rouw)[e]/
froidmont ende den tempst geevinceert ten/
laste vanden major muller weduwer wijlen/
vr(ouw)e franchoise briers met reserve van(den) tochte/
ten behoeve vande vrouwe weduwe jo(nke)[r]/
semetrius briers innegekocht voor drij/
hondert ende seven gul(den)s wisselgelt volgens/
conditien gehouden voor den clercq hoffmann/
opden negenentwintichsten october 1726/
actum xvi december 1727 ende was/
onderteeckent g(uilelmus) f(ranciscus) van molle 1727/
Is gebleken bij acte gepasseert voor den/
notaris lenoire in date vigesima octava/
aprilis 1681 dat s(ieu)[r] semetrius delvaux/
dit huijs onder andere goederen donatione/
inter vivos heeft gemaeckt aenden/
voorschreven briers, ende verclaert den/
cooper desen innecoop nyet te wesen/
geschiet voor eene doode handt ende/
was onderteeckent guillielmus francis-/
cus van molle duijsent sevenhondert/
sevenentwintich
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer