SAL7977, Act: V°387.2 (202 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°387.2  
Act
Date: 1728-05-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-29 by pieter-jan lahaye
[het dobbel heeft sijnen behoor(lijcken) segel] Inde tegenwoordicheijdt des heere meijers ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen hendrik/
vande ven geboortich van bortmeerbeek den welcken/
is geworden binnen poirter ende borgher [deser stadt] loven/
op conditie van te betaelen ten behoeve deser stadt in/
handen van(de) rentm(eeste)rs de somme van vijftich guldens/
ofte wel opden last van ten tijde van twee achter-/
volge(nde) jaeren te alimenteren gratis een vondelinck kindt deser/
stadt bij mijne heeren te designeren opden voet gelijck die gemij-/
nelijck worden uuijtbesteedt faulte van dijen dat hij ipso/
facto vervallen sal wesen van het voors(chreve) poirterschap/
ende mits betaelende boven dijen sesse g(u)l(den)s voor eenen/
brandteemer ende doe(nde) den eedt daer toe stae(nde) welcken volge(nde)/
heeft in handen van(de) heere meyer gedaen den eedt daer toe/
staende e(nde) betaelt de bovenstae(nde) sesse g(u)l(den)s voor eenen brandt/
eemer volgens quittantie e(nde) resolutie respective de date 10/
e(nde) 14 maii 1728 ondert(eeckent) p. van(den) broeck e(nde) e. de bruijn beijde/
alhier gesien e(nde) originalijck gebleken coram jo(ncke)[r] pedro de hercken-/
rode heere van roost e(nde) s(ieu)[r] cornelis berses schepenen hac xiiii/
maii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer