SAL7977, Act: V°445.2 (254 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°445.2  
Act
Date: 1728-07-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-23 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
paulus vander reijcken gebortigh van keesecum/
den welcken is geworden binnen poirter, ende borgher/
deser stadt, ende heefft in handen des voors(chreve) heere/
mijers ghedaen den behoorelijcken eede daer toe stae(nde)/
sijnde t'selve poirterschap aen hem gejont gratis/
mits alleenelijck betaelende aen de rentm(eeste)rs deser/
stadt sesse guldens voor eenen brant eemer, ende/
drij guldens tot subsistentie van d'arme vondelinghe/
deser stadt, ende doende tot dijen den eede daer toe/
staende ingevolghe de resolutie magistrael daer/
over gehouden den 23 junii 1725 onderteeckent p. van(den)/
broeck alhier in originali gesien, ende gebleken/
gelijck oock de quittantie van den rentmeester/
e de bruijn in pede dijer staende de dathe 12 julii/
1728 coram jo(nke)r albert francois van winghe, ende/
heer ende m(eeste)r hiacintus jacobus schouten licentiaet/
in beijde de rechten hac 12 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer