SAL7995, Act: R°178.2-V°178.1 (33 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°178.2-V°178.1  
Act
Date: 1751-03-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-28 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
des heere president schepenen/
in absentie des heere meijers/
ende die schepenen der hooft-/
stadt loven naergenoempt/
gestaen peeter spelspoel sone/
arnoldi gebortigh van campenhout/
den welcken is geworden poirter/
deser stadt, om gealimenteert te/
/ hebben een vondelinck kindt/
ten tijde van twee jaeren en/
halff te weten vanden 7 (septem)ber/
1748 tot den 8 meert 1751 mede/
voor betaelt te hebben drij gul(den)s/
tot subsistentie der arme vonde-/
lingen volgens declaratie van/
j l kluckers de date thien/
huius mede om betaelt te hebben/
sesse guldens voor eenen brant-/
eemer aen g(erardus) joris rentm(eeste)r deser/
stadt beijde alhier in originali/
gesien ende gebleken, welcken/
volgens heeft den voorschreven/
peeter spelspoel in handen van/
den voors(chreven) heere president sche-/
penen loco pretoris gedaen/
den eede daertoe staende/
Coram jon(ke)[r] joannes lau-/
rentius philippi et s(ieu)r guil-/
lielmus van kerckhoven/
schepenen hac 11 meert 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick