SAL7995, Act: V°162.2 (29 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°162.2  
Act
Date: 1751-02-24
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-24 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende schepenen/
der hooftstadt loven naer genoemt/
gestaen jan verreijt sone nicolai/
gebortigh van erps, den welcken/
is geworden poirter deser stadt/
om gealimenteert te hebben een/
vondelinck kindt ten tijde van/
seventhien maenden enhalff ende/
alnoch te alimenteren voor den/
tijdt van twelff en halff maenden/
ingevolge apostille de date 22/
huius [welcke hij heeft betaelt bij ordinaet met vijffentwintigh gul(den)s aen(den) rentm(eeste)[r] clucker] boven de betaelinge van drije/
guldens tot subsistentie der selve/
vondelingen, ende sesse guldens/
voor eenen branteemer bij quittantie/
de date 22 februarii 1751 ondertee-/
kent h joris rentm(eeste)r deser stadt/
als mede van j l kluckers rentm(eeste)[r]/
der voors(chreven) vondelingen alle alhier in/
originali gesien ende gebleken/
welcken volgens heeft den voors(chreven)/
jan verreijt in handen des heere/
meijers gedaen den eedt daertoe/
staende./
Coram jo(nke)[r] joannes laurentius/
philippi et s(ieu)[r] adrianus noe sche-/
penen hac 24 febru(arii) 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick