SAL8106, Act: V°192.2 (94 of 105)
Search Act
previous | next
Act V°192.2  
Act

Transcription

2021-01-29 by xavier delacourt
Item egr gielij gielart [sone] tyelmans wilen van creenwijc woenende te /
opgeldenake es come(n) in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van lovene en(de) heeft genome(n) /
ende bekendt dat hi genome(n) heeft van m(ijnre) vrouwen der abdissen vande(n) /
cloeste(re) van vrouwen p(ar)reke en(de) vanden co(n)vente des selfs cloest(er)s en(de) /
van maese vleeminx xiiii boend(er) lants ende vii boende(r) beemde gelege(n) /
topgeldenake in alrehanden stucke(n) gelijc dat h(er) willem van glimez /
ridde(r) de vors(creven) lande en(de) beemde houdende heeft geweest Te houde(n) /
te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te naist come(n)de ene(n) t(er)mijn van /
xii jae(re)n lang deen na dand(er) dair na staph(ans) volgen(de) Elx jairs /
dae(re)n bynne(n) om sesthien mudde core(n)s alsulx core(n)s alsoe [als] aldaer /
jairlex vand(er) thienden comt goet en(de) goet en(de) payabel geldenaexen pacht /
goet en(de) payabel d(er) maten van lovene te s(ente) andries misse apost(els) /
te betale(n) en(de) topgeldenake op m(ijnre) vors(creven) vrouwe(n) sold(er) te levere(n) alle /
jae(re) den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde scout /
en(de) es vorwerde dat de vors(creven) gielart bynne(n) den vors(creven) t(er)mijn gheen /
gebruyc hebbe(n) en sal int bosch ald(aer) gelege(n) in gheenre maniere(n) /
anders dan dat hi sijn beesten dair op doen mach als de spruyten /
iii jaer oudt sijn en(de) niet lang(er) noch eer Ite(m) sal de vors(creven)/
gielart de vors(creven) lande wel en(de) loflec al ov(er)meste(n) by(n)nen den vors(creven)/
t(er)mine Ite(m) sal de vors(creven) gielart alle de vrucht die opt vors(creven) goet /
vassen sal vuere(n) in sijne p(ro)per woeni(n)ge(n) topgeldenake gelegen /
en(de) nerghens elde(r) ty(m)ple bone maii xxiii
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-05-16 by Inge Moris