SAL8107, Act: R°16.2 (15 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°16.2  
Act
Date: 1434-02-18

Transcription

2019-05-16 by Karel Embrechts
It(em) henric vander sluysen heeft geloeft op sijn lijf en(de) op/
sijn goet en(de) op zoenbreke (en)de lantbreke te sijn dat/
hij laureyse daems o(m)me negheenre zaken wille/
die [sij] tuschen hen beyden tot opten dach van heden/
gaens hebben mogen gehadt n(ummermeer) wangunst/
hatye veede noch vyantscap doen noch dragen en sall/
bij hem selven noch nyeman(de) and(er)s in gheenre wijs noch/
den selven laureyse dagen noch moeyen bij hem selve(n)/
noch bij nyeman(de) and(er)s voer egheen gerechte geestel(ic)/
oft weerlic in egheenre wijs en(de) bekent so/
waer hij h(ier) jegen dade (et)c(etera) dat hij soenbreke (et)c(etera)/
cor(am) lomb(ar)t vynck fe(bruarii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt