SAL8107, Act: R°279.1-R°280.1 (301 of 331)
Search Act
previous | next
Act R°279.1-R°280.1  
Act
Date: 1436-05-05

Transcription

2019-10-08 by Karel Embrechts
Cond sij allen lieden dat ghemaect een deylinghe tuschen lijsbetten/
weduwe reyneers wilen cornekens janne den rijcke met/
wille machtilden sijns wijfs zuster der voirs(creven) lijsbetten/
en(de) woute(re)n van wolputte met consente cleeren sijns/
wijfs oec zuster der voirs(creven) ghezuste(re) vanden goeden tsijsen/
en(de) renten die hen ghevallen en(de) aengestorven sijn/
bij doede wouters wilen croeckarts ende margriete/
wilen sijns wijfs vaders en(de) moeders der voirs(creven) ghezuste(re)/
te deylen So es ghevallen en(de) ghebleven lijsbetten/
cornekens voirscr(even) in huer deylinghe de goede en(de) chijnse/
hier na gescr(even) Inden yersten tderdedeel van eenen/
huyse ende hove met allen sinen toebehoirten gelege(n)/
inde pennyncstrate tuschen de porte en(de) wech toebehoe(re)nde/
der voirs(creven) lijsbetten in deen zijde en(de) de goede h(er) gords/
beys priesters en(de) h(er) jans boxhorens ridders aen dander/
zijde Te weten(e) dat derdedel liggende neest der/
voirs(creven) porten en(de) weeghe [gelijc dit derdedeel vanden ande(re)n derdedeele met zeke(re)n teecken(en) beteeckent es] Met vurwerden dat de voirs(creven)/
lijsbeth en(de) jan de(n) rike eene nuwe want tuschen tvoirs(creven)/
[huer beide gedeelten] derdedeel der voirs(creven) lijsbetten en(de) dander derdeel dat den/
voirs(creven) janne in sijn deylinghe gevallen es
van boven tot/
beneden op hue(re)n geliken cost maken zullen en(de) daer af/
de rijckeelen inden stijl nichelen sonder inne laten Oec/
sall de voirs(creven) lijsbeth huer bruggen leggen opten balke/
daermen de want aen maken sall sonder argelist op/
den last en(de) commer daer voe(r) uutgaende te weten op twee/
cappuyne out chijns ten behoirliken tide te betalen erflic
//
Item es noch gevallen der voirs(creven) lijsbetten in huer/
deylinghe de helcht van eenen stucke lants gele/
gen achter sente kathelinen comende lanx op van/
sente kathelinen ter vesten weert vanden lande jans/
van houdert tuschen des selfs jans lant ende de/
strate die gaet vander vesten tsente kathelinen weert/
te weten die helcht liggen(de) neest der selver [tons(er) vrouwen cappellen weert]/
straten [op de helcht vanden chijnse en(de) co(m)me(r) h(ier) uutgae(n)de t(ermin)is de(bi)[t(is)]] Item terdedeel van eenen hove met/
eenen derdeele van eenen huyse daer op staende/
gelegen inde ravestrate tuschen de goede quintens/
van halen en(de) de goede jans cuypers metsers/
te weten tghedeelte gelegen neest der voirs(creven) straten/
gelijc tvoirs(creven) derdedeel vanden ande(re)n derdendeele/
dat woute(re)n van wolputte in sijn deylinghe/
gevallen es met zeke(re)n teecken(en) ondersceiden en(de)/
beteeckent es op tderdedeel vanden laste en(de) co(m)me(r)/
uut den voirs(creven) huyse en(de) hove gaende ten behoirliken/
tide te betalen erflic Item sall noch hebben de/
voirs(creven) lijsbeth tderdedeel vanden tsijse h(ier) na gescr(even)/
Inden yersten tderdedeel van x l(i)b(ra) [jairlix chijns] borse gelts/
te beho aen en(de) op een huys en(de) hof henrics/
blideleevens gelegen inde nuwestrate tuschen [neest]/
de goede h(er) jans creyte canoncs tsente peters/
te loven [Ende dan sijn gevallen m] en(de) de goede Item/
l s(cellingen) jairlix tsijs borsegelts aen en(de) op een huys/
gelegen opten hornick vanden wyeringhe tuschen/
den wyerinc en(de) de goede
It(em)/
xx s(cellingen) jairlix chijns borsegelts aen en(de) op een/
huys geheten den cleynen oedevare met sinen
//
toebehoirten gelegen inde hoelstrate tuschen de goede roelofs/
rabode en(de) dierix vanden elzen abs(oloens) naen maii v
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-01 by xavier delacourt