SAL8107, Act: V°160.1-R°161.1 (171 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°160.1-R°161.1  
Act
Date: 1435-10-20

Transcription

2019-10-21 by Karel Embrechts
Item jan uuter helcht soen lodewijx wilen uuter/
helcht in jegewordich(eit) d(er) scepen(en) van loven gestaen/
heeft verhuert en(de) bekynt dat hij verhuert heeft/
gorde rabode diemen heet luyx een brukamme/
des voirs(creven) jans also sij gelegen es te tieldonck inde/
plaetse aldaer tuschen de goede arnts vander hofstat/
en(de) henrix vanden bossche metten brouketele twee/
groete cuypen eenen ondervate drie aemvaten/
twee openvate xiii treegelvaten vijf coelvaten/
twee stuycmanden eenen vier oest een stoecgaffele/
een schuype eenen oemer Te houden en(de) te hebben/
van ons(er) vrouwen daghe lichtmisse neestleden/
eenen termijn van vier jae(re)n langc elcs jaers/
hie(re)n bynnen omme ende voer sesse gulden/
peters der mu(n)ten h(er)toge philips h(er)toge van/
bourg(oign)[en] en(de) van brabant nu gemeynlic in/
borsen gaende oft de weerde daer af in ande(re)n/
goeden gelde te betalen tons(er) vrouwen daghe/
lichtmisse alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout ende/
op sesse gelten hoppen te betalen alle weecken/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als/
v(er)volghde schout Item es vurw(er)de so wa(n)neer/
de voirs(creven) gord sijn hoppe tonnen sall dat hij/
dan dat janne uuter helcht sall laten weten/
en(de) dan sall de voirs(creven) jan sijn vi gelten hoppen/
altijt moeten doen halen Item sall de voirs(creven)/
/ gord janne uuter helcht betalen xvi cronen te/
weten lxxii pl(a)c(ken) alsulcs payments als opten/
dach datum des briefs in borsen gaet voe(r) elc/
crone gereeckent en(de) xviii blau cronen te weten/
xl pl(a)c(ken) alsulx payments als voirs(creven) es voe(r) elc/
blau crone gereeckent te weten de voirs(creven) xvi/
cronen bynnen vi weecken neestcomen(de) ende/
de voirs(creven) xviii blau cronen te kersmisse oec/
neestcomen(de) en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Item so wes de voirs(creven) gord inde voirs(creven)/
camme ten orbe(r) vander cammen doet wercken [maken]/
bynnen den voirs(creven) t(er)mijne dat sall de voirs(creven)/
jan sculdich sijn te betalen Item sall de voirs(creven)/
gord den voirs(creven) janne in sijn voirs(creven) camme/
te sinen afsceiden leve(re)n en(de) betalen [een] dusent/
[eyckens] rijs ende xxiii wi lovensche wissen houts/
Item sall de voirs(creven) gord de huysinghen vander/
voirs(creven) cammen ende alle de instrumente/
daer toe dienende te sinen afsceiden vand(er)/
voirs(creven) cammen also goet laten als hij die/
aenveerde te sinen aencomen En(de) alle dese vurw(er)de(n)/
(et)c(etera) h(ier) af sijn borgen merten vanden vekene geheten/
luyx en(de) jan hers van herent p(ri)m(us) abs(oloens) calstr(is)/
oct(obris) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt