SAL8107, Act: V°172.1 (183 of 331)
Search Act
previous | next
Act V°172.1  
Act
Date: 1435-11-09

Transcription

2020-03-13 by Karel Embrechts
Item jacob van ravesvoert becke(r) in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven gestae(n)/
heeft geg(even) ende bekynt dat hij geg(even) heeft quinten van bullestrate(n)/
van herent twee stucke lants daer af deen gelegen es inde/
prochie van wiltsele tuschen de goede peter vranx ende de h(er)strate/
ende dander stucke es gelegen tuschen de goede peters/
willemaers brieders ende de goede der vrouwen sprenghers/
Te houden en(de) te hebben van sente andries misse appostels neestco/
men(de) eenen t(er)mijn van neghen jaren langc deen na dander stap/
hans sonder myddel volgen(de) elcs jairs hie(re)n bynnen [te weten ten yersten jare] op en(de) o(m)me/
vier mudde t(er)wen een zister myn tsente andries misse ten/
yersten jare
en(de) op en(de) ten ande(re)n jae(r) omme vier mudde/
rox een zister myn Ten derden jare omme vier mudde/
ghersten een zister myn ende ten vierden en(de) allen ande(re)n jae(re)n/
daer naest totten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne volgen(de) [omme] vier mudde/
ghersten een zister myn [altoes den yersten jae(r) t(er)wen ten and(re)n jae(r) rox en(de) ten derden jae(r) ghersten] tsente andries misse appostels te betale(n)/
en(de) te loven tot jacobs huys te leve(re)n alle jaere den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Item sall de/
voirs(creven) quinten de voirs(creven) lande bynnen den sesse yersten jaren/
tsijnre moeten tweewerf overmesten wel en(de) loflic en(de) eens/
bynnen den lesten drie jaren t(er) goeder manne prise die hen/
des v(er)staen Item sall de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande bynnen/
sinen voirs(creven) t(er)mijne eens hoervruchten met raepsade en(de)/
van dien raepsade sall hij dan geven den voirs(creven) jacob/
te weten vanden meesten [eenen] stucke een halster en(de) vanden/
ande(re)n stucke een zister raepsaets Item sal de voirs(creven)/
quinten dmynste vanden voirs(creven) twee stucke lants bynnen/
sinen voirs(creven) t(er)mijne eens wel en(de) loflic over mergele(n)/
en(de) alle dese vurw(er)den en(de) (con)dicien voirs(creven) heeft geloeft de/
voirs(creven) jacob (et)c(etera) (et) e(qualiter)? witteman hug(ar)den no(vembris) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-24 by xavier delacourt