SAL8110, Act: R°68.1 (67 of 314)
Search Act
previous | next
Act R°68.1  
Act

Transcription

2014-07-14 by Jules Audiens
It(em) ghijsbrecht van rode godevarts soen heeft geloeft h(e)r(e)n claesse/
van sente goerix ridder meye(r) te loven dat hij bynnen der/
stat van loven sall bliven ende daer uut niet scheiden bij/
daghe noch bij nachte(n) in gheenrewijs voer aend(en) tijt dat/
hij vanden voirs(creven) h(e)r(e)n claesse metter mynnen oft metten rechte/
ontslaghen sall sijn van als vand(en) zaken d(aer)af onse gened(ichen)/
hee(re) heeft doen bevelen sine(n) officie(re)n die vanden bossche over/
al geco(m)mert w(er)den en(de) oft gebuerde dat hij uut loven/
toghe bij daghe oft nachte ongesleten vanden voirs(creven) h(e)r(e)n claesse/
en(de) sond(er) sijnen weten So heeft d h(er) willem van montforde/
hee(re) tot lathum ridder den voirs(creven) h(e)r(e)n claesse vijfhondert/
gulden riders ons gened(ichs) hee(re)n mu(n)ten [als dan] tot sijnre manisse(n)/
geloeft te betalen als v(er)volghde schout p(ri)m(us) borch(oven)/
hug(ar)den sept(embris) xx xix
//
ContributorsKristiaan Magnus , Inge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts