SAL8110, Act: V°204.4-V°205.1 (191 of 314)
Search Act
previous | next
Act V°204.4-V°205.1  
Act

Transcription

2020-09-24 by Karel Embrechts
Item henric van goetsenhoven ty(m)merman in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van lov(en)/
gestaen heeft geloeft den h(e)r(e)n emonde van emichoven/
meest(er) des huys van chantrayne te ty(m)me(re)n wercken en(de)/
maken een huys wel en(de) loflic op alzulken steke en(de) ind(er)/
manie(re)n also h(ier) na volcht van woorde te woorde
//
Dits den ty(m)mer vanden bruhuyse/
Inden yersten vi balken xv duymen hoghe en(de) xiiii duymen breet [en(de) al duyme(n) gehete(n) yserduyme(n)] van/
eyken(en) houte ende die voirscr(even) balken sellen zijn met hueren corbeelen met/
hueren platten stilen vii voet lanc/
It(em) twee strijchoute voirden gevel van vi [d(er) voirs(creven)] duymen vierkant/
It(em) dat voirscr(even) werc sal sijn lx voete lanc en(de) xxix voete wijt luttel/
mijn of meer/
It(em) die bruggen selen zijn iiii duymen dicke en(de) v duymen breet en(de)/
op voets nae gebruct/
It(em) die cappe salmen maken met viii ydelen gebinden/
It(em) die boechstinckels voets dicke en(de) xi duymen breet inden scoot/
en(de) in die boechbalken met haren corbeelen dair nae volgen(de) nae haer werck/
It(em) die onderste boechbalken salmen wel oversulderen met gueden/
bruggen van eyken(en) houte gelijc voirscr(even) is/
It(em) dat solyment iiii duymen dicke en(de) xi duymen breet en(de) twee/
paer rijcboemen en(de) den ov(er)sten van vii duymen vierkant die salmen/
werken met zijnen potstilen vanden ondersten boghe opwaerts de welke/
viii duymen grot selen sijn en(de) sijn balken dair nae vervolgen(de) en(de) zijn/
welshoute en(de) met eenre dobbelder fallyeren de welke selen zijn vi duyme(n)/
grot vierkant/
It(em) met sijnen potstilen van opten tweesten sceerbalke opwert die grot/
selen zijn vi duymen vervolgen(de) met sijnen balken en(de) met sijne(n) welshoute/
It(em) die kepers selen zijn iiii duymen dicke en(de) iiii(½) duym breet v(er)volgen(de)/
goet en(de) cusbaer dat salmen al werken van goeden eyken(en) houte en(de) al/
ten huesschen kante en(de) op voets nae all gekepert/
Item dese cappe salmen wel bijnden met haren banden nae des wercx/
p(ro)uffijt/
It(em) die twe solders geschut met eyken(en) burders maecste te halven/
kant te hartte en(de) gebruegt als voirscr(even) is/
Item die solders salmen wail leggen van droegen berders saet vaste/
iebat
//
It(em) tusschen beyde die solders sal dat verdyepen zijn x voet hoech/
It(em) die kepers selen zijn van ii heven die salmen steken int/
sollyment die salmen wel versoenen [sasoenen] elc nae sijn behoert/
En(de) dit werck voirs(creven) heeft de voirs(creven) henric/
den voirs(creven) h(e)r(e)n emonde volwracht volmaect wael/
bereytt geheellicc en(de) al opgericht geloeft te leve(re)n/
sond(er) cost oft [ind(er) vuegen voirs(creven)] op cost en(de) last des selfs henrix/
op een plaetse de plaetse die de(n) voirs(creven) henricke/
neven thuys m(ijns) hee(re)n voirg(enoemt) op de borch bewesen es/
tusschen den dach dat(um) des briefs en(de) van paeschen/
neestcomen(de) over een jae(r) [behoudelic dat de werclude den montcost tot m(ijns) he(re)n huys zullen hebben als henric recht] En(de) h(ier) af sijn borgen/
des voirs(creven) henrix henricus van loen clerc/
des meyers van loven jan ty(m)mer ty(m)merman en(de)/
jan van goetsenhove(n) brued(er) des voirs(creven) henrix/
p(ri)m[(us)] cor(am) hug(ar)den vynckenbosch ja(nuarii) penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-03 by Sabrina Keyaerts