SAL8112, Act: R°109.3-V°109.1 (94 of 289)
Search Act
previous | next
Act R°109.3-V°109.1  
Act
Date: 1440-10-29
LanguageNederlands

Transcription

2014-08-26 by Jules Audiens
Cond sij allen lieden dat claes de smet geheten vand(er) sluysen/
es come(n) etc(etera) ende heeft genome(n) ende bekint dat hij/
genome(n) heeft van jouffr(ouwe) katlijne(n) die wijf was wout(er)s/
wilen roelants de goede h(ier) na bescr(even) Inden iersten (½)/
boender lants gelegen te meldert tusschen de goede des/
godshuys van vrouwenp(er)cke It(em) i boender lants gelegen/
ald(aer) tusschen de goede des h(er)scaps vander sluysen te houden/
te hebben ende te wynnen van half merte lestleden enen/
termijn van sesse jaren langc deen na dander stappans sonder/
middel volgende elx jaers dae(re)n bynnen o(m)me ende vore i(½) mudde/
rox goet ende paiabel der maten van loeven ende melderschen pacht/
te sente andries misse apostels te betalen ende te loeven ter/
woni(n)gen der voirs(creven) jouffr(ouwe) te leveren jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne als vervolghde schout It(em) heeft ge/
loeft de vors(creven) claes de voirs(creven) goede bynnen sinen voirs(creven)/
t(er)mijne eens wel en(de) loflic te overmesten gelijc sijn
//
reengenote(n) boven ende beneden Item want de voirs(creven) claes de/
voirs(creven) lande albloet aenvert heeft so es ondersproken dat/
hij die ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijn oec albloet late(n) sal/
cor(am) abs(oloens) ov(er)wi(n)ge oct(obris) xxix
//
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated byDieter Peeters

Signer

  • Jaspar Absoloens
  • Jan van Overwynghe
Last update: 2011-12-30 by Marika Ceunen