SAL8112, Act: R°116.1 (96 of 289)
Search Act
previous | next
Act R°116.1  
Act
Date: 1440-11-08
LanguageNederlands

Transcription

2013-03-14 by Jules Audiens
It(em) want stoet ende tebat ov(er)staen es tusschen willemme/
van baussele van oplynthre in deen zijde ende janne vander/
valpoerte(n) sinen zwager in dande(r) alse van tgeen des de voirs(creven)/
jan vander valpoerten als momboer sijns wijfs meynde/
gericht te sine inden leengoeden wilems wilen van baus/
sele sijns wijfs uut ocsuyn van e(n)nigen scepen(en) brieve(n) van/
[beleyde van] loeven en(de) allen ande(re)n haeflike(n) stucke(n) des de voirs(creven)/
p(ar)tijen deen metten ande(re)n te doen hebben gehadt tot opden/
dach van heden so hebben hen de selve p(ar)tijen gesub/
mitteert ende verbonden in segge(re)n ende vriendelic/
yffene(re)n te weten de voirs(creven) willem in d lodewijke(n)/
den rike en(de) in geraerde van baussele [sijne(n) neve] en(de) de/
voirs(creven) jan in jacope de gruyte(re) ende jasp(ar) absoloens/
in sulker vuege(n) dat de voirs(creven) segge(re)n tusschen dit en(de)/
sondach naestcomen(de) mett(er) sonnen kyesen sullen enen/
overman de welke ov(er)man mette(n) voirs(creven) iiii segge(re)n/
sijn goet duncken hebben [seggen] sal ende daer met oec/
sijn uutsprake doen gelijc den ande(re)n segge(re)n nae/
dien dat de voirs(creven) p(ar)tijen bynne(n) viii [dage(n)] daer nae de/
seggers elc van sine(n) bescheide geinformeert sullen/
hebben ende daer nae bynnen xiiii[te(n)] so sal de/
voirs(creven) ov(er)man met ii vanden voirs(creven) segge(re)n huer/
uutsprake doen en(de) huer seggen seggen sullen tusschen/
de selve p(ar)tijen daer sij bliven sal en(de) stad gripe(n)?/
cor(am) opp(endorp) vynck(enbosch) nove(m)br(is) viii
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris

Signer

  • Jan van Oppendorp
  • Arnt van Vinckenbosch
Last update: 2011-12-30 by Marika Ceunen