SAL8113, Act: V°59.3-R°60.1 (82 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°59.3-R°60.1  
Act
Date: 1441-09-11

Transcription

2020-10-08 by Gerry Van Helmont
It(em) aert van guetrode van kerckem in jeg(enwordicheit) d(er) scepen(en) van loeve(n)/
gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van/
janne den witte wonen(de) opde biest voere een panhuys mette(n)/
met [huyse(n) hove(n)] cuype(n) ketele(n) en(de) [en(de) xiii(½) xii(½) aem] vate(n) en(de) allen ande(re)n toebehoerte(n) den instrume(n)te(n)/
totte(n) vors(creven) pa(n)huyse horende en(de) geleg(en) te kerkem byvoerden/
tussche(n) de goede hen wout(er)s vande(n) hove en(de) henric vranx/
op dande(r) zijde Te houde(n) en(de) te hebben van kersmisse neestcom(ende)/
ene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en langc deen nae dand(er) sond(er) middel/
volgende elx jaers dae(re)n bove(n) o(m)me en(de) voe(r) negenthien/
lichte guldene te wete(n) x stuv(er)s voer elke(n) guldene(n) gerekent/
en(de) een ame hoppe(n) goet alle jare te wete(n) deen helicht vande(n)/
gelde d(aer)af te kersmisse en(de) dand(er) helicht d(aer)af te vastelavo(n)t/
te betale(n) en(de) vors(creven) ame hoppe(n) te betale(n) den v alst den/
vors(creven) ja(n)ne [best] gelieve(n) sal en(de) de vors(creven) jan sal die doen hale(n)/
op sijne(n) cost It(em) es vurwerde want de vors(creven) jan den voirsc(reven)/
aerde dese vors(creven) xii(½) aem vate wel en(de) vast [en(de) loflic] gebonde(n) levert/
so? sal de vors(creven) aerd die den vors(creven) ja(n)ne die ten eynde van/
(den) vors(creven) t(er)mijn in alsoe goede(n) state leve(re)n It(em) es vurw(er)de /
(...) sal op sijne(n)/
(...)
//
sake dat den vors(creven) ketele(n) iet mesviele(n) bijden [bij handeli(n)ge van des] vors(creven) aerde die(n)/
soude de vors(creven) aerd wed(er) doen doen reparere(n) en(de) make(n) op sijne(n) cost/
It(em) es vurwerde dat de vors(creven) aerd de vors(creven) huysi(n)ge houde(n) sal/
op sijne(n) cost vand(er) ond(er)ste(r) rijkele(n) ned(er)wert It(em) es noch vurw(er)de/
alsme(n) aende voirs(creven) huysi(n)ge iet deet werct dat oft plect daer/
af sal de vors(creven) jan den werclude(n) den montcost geve(n) en(de)/
de dachue(re)n betale(n) en(de) de vors(creven) aerd sal den werckuden den/
montcost geve(n) It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) aerd den/
hof totte(n) vors(creven) pa(n)huyse hore(n)de ten afsceide(n) van sijne(n) t(er)mijne/
wel en(de) loflic beheymt en(de) bevreet sal late(n) vynck lynt(he)r(e)/
sept(embris) xi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer