SAL8113, Act: V°89.1 (116 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°89.1  
Act
Date: 1441-10-23

Transcription

2020-11-04 by Gerry Van Helmont
Cond zij allen lieden dat uut dien dat in tijde(n) voirlede(n)/
aug augustijne(n) wile(n) van berlair voir scepen(en) van loeve(n) ene(n)/
scepen(en) brief van loeve(n) bij jacoppe van stertbeke met rechte/
ov(er) es gegeve(n) me(n)sie makende van viere mudde(n) rox d(er) mate(n)/
van loeve(n) lijfp(ensien) inden welke(n) jorijs van udeke(m) als borge/
jans van raetshove(n) en(de) jans van bierbeke godevairts/
sone gehoude(n) es gelijc de vors(creven) scepen(en) br(ief) d(aer) op gemaect/
volcomelic inhoude(n) en(de) beg(re)pe(n) Soe eest dat yde die/
wijf was des voirs(creven) wile(n) augustijns come(n) es in jeg(enwordicheit) d(er) scep(enen)/
van loeve(n) en(de) heeft mids zeke(re)n so(m)me(n) van gelde die sij/
vande(n) vors(creven) jorijse ontfange(n) en(de) opgebuert heeft gekint/
en(de) gelijt dat sij vande(n) vors(creven) iiii mudde(n) rox lijfpe(n)sie(n) en(de)/
van alle(n) acht(er)stellige(n) pachte vande(n) selve(n) jorijse wael en(de)/
wittelic v(er)nueght en(de) gecontenteert es en(de) dat de selve/
lijfp(ensien) aen hue(r) bid(en) vors(creven) jorijse afgeleet es gelove(n)de dair/
o(m)me de selve yde den voirs(creven) jorijse mette(n) vors(creven) scepen(en)/
brieve(n) in toecome(n)de tijde(n) ne(m)m(er)meer hynd(er)lic te sijne/
noch hem oft sijne naecomeli(n)ge d(air)mede te moye(n) bij huer?/
selve(n) noch bij nyema(n)de and(er)s in e(n)nig(er) manie(re)n Mer/
hem vandes vors(creven) es oppenbaerlic met deser ieg(eliker) brieve(n)?/
tot ewege(n) dage(n) quijt scelden(de) en(de) te quitere(n)de wijtfliet/
lynt(here) oct(obris) xxiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-02 by Jos Jonckheer