SAL8114, Act: R°254.1 (301 of 357)
Search Act
previous | next
Act R°254.1  
Act
Date: 1443-05-18

Transcription

2015-01-14 by Pieter Soetewey
Tvonnisse tussce(n) steve(n) smachts die nae den rechte d(er) stad van loeven(en) come(n) en(de)/
geleit es tot alle(n) den goede(n) have en(de) erve roelofs wile(n) van weys gehete(n)/
van deurne in deen zijde en(de) matheeuse van gheertrude(n) die de nat(ur)leke/
docht(er) heeft des vors(creven) wile(n) roelofs in dande(re) alse van dat de selve wile(n)/
roelof den vors(creven) matheeuse in sijne(n) doetbedde gemaect soude hebbe(n)/
iiii mudde(n) corens tsjaers d(aer) af hij nae inhebbe(n) sijns testaments dat/
hij d(aer) af hadde voert te meynde te vae(re)n t(er) plaetse(n) d(aer)t selve testame(n)t/
behoerde Daer op de vors(creven) steve(n) met sijne(n) gelev(er)den voirsprake/
dede segge(n) dat hij hoepte dat hij om der vors(creven) goede nergens/
buyten lants met sijne(n) beleide gemoyt wesen en soude gemerct/
dat hij gheen bewindt der vors(creven) goede ze(re) d(er) doot des vors(creven) roelofs/
gehadt en hadde mer p(re)senteerde voir al want de selve wile(n)/
roelof als hij huwelic aenginck met joffr(ouwe) prude(n)cie(n) pynnox docht(er)/
wout(er)s wile(n) pynnox de selve roelof de vors(creven) joffr(ouwe) prude(n)cie/
duwaride op tachtentich hollan(dse) gulden(en) tsjaers en(de) so waer/
de selve matheeus matheeus de selve duwarie betaelde betale(n)/
woude en(de) d(aer) af goede seker vestich(eit) doen de selve steve(n) woude/
hem de vors(creven) goede g(er)ne late(n) volge(n) en(de) ov(er)geve(n) W(er)t gewijst/
biden h(ere)n scepen(en) van loeven t(er) manissen smeyers met desen woerde(n)/
dat alsulke aensprake als de vors(creven) matheeus gedaen heeft/
dat die steve(n) smachts en(de) sijnen beleide geen ontstade doen en/
sal behoudelic der p(re)sentacien die de vors(creven) steve(n) gep(re)senteert/
heeft p(rese)nt(ius) o(mn)ib(us) scab(inis) maii xviii/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-06-11 by Inge Moris