SAL8117, Act: V°140.4 (167 of 310)
Search Act
previous | next
Act V°140.4  
Act
Date: 1446-01-21

Transcription

2021-02-15 by Hadewijch Masure
Item es vuerwerde oft gebuerde dat de voirs(creven) jan storm en(de) lijstbeth/
zuerbiers sijn werdinne [soude] aflivich worden eer de voirs(creven) gevalle(n)/
en(de) verschene(n) wae(r) dat dan de voirs(creven) jannes [en(de) sijn borgen] van tghene dat dair/
ombetaelt wae(r)
vande(n) t(er)mijne(n) nae hue(re)r doot alsoe verschine(n)de/
onge vand(er) betalinge(n) ongehoude(n) sijn soude(n) Gebuerdet oec dat/
deen vande(n) hen beide(n) voirs(creven) gehuyssche(n) ind(er) manie(re)n als voe(r)/
aflivich worde soe soude nochtan den [de] voirs(creven) jannese [en(de) sijn borge(n)]/
gehouden [sijn] van t(er)mijne te t(er)mijne(n) den lanxte(n) leve(n)de vande(n)/
voirs(creven) gehuijssche(n) te v(er)nuege(n) de helicht vand(er) toecome(n)der/
vallender schout en(de) niet meer behoudelijc dien dat/
de lanxte leve(n)de oft huer nacomeli(n)ge v(er)volge(n) sele(n) moge(n) de/
[schout die gevalle(n) is bynne(n) hue(re)n leve(n)de(n) kint cor(am) eisd(em)] It(em) noch es vuerw(er)de oft e(n)nich vande(n) voirs(creven) borge(n)[het wae(re) een oft meer oft worden] aflivich worde/
eer de voirs(creven) schout geheelic en(de) al betael sal sijn dat dan/
de voirs(creven) jannes gehoude(n) sijn sal den [voirs(creven)] janne storm [en(de) sijne(n) wive oft den eene(n) van hen lanxt leve(n)de] eene(n) ande(re)n/
borge te setten alsoe goet sijnde als de ghene die aflivich wert/
die ind(er) manie(re)n als voe(r) voe(r) de selve schout spreke(n) sal ende/
borge blive(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-05-27 by Jos Jonckheer