SAL8118, Act: R°174.2 (167 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°174.2  
Act

Transcription

2020-10-30 by Kristiaan Magnus
Item jan m(er)thens woenen(de) inde hoelstrate te loeven(en) in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van/
loeven(en) heeft bekint ende gelijt dat hij wael en(de) wettelijck vercocht heeft/
hubrechte noppeney woenen(de) inde hoelstrate de vruchten van eenen halven/
boende(r) lants geleghen boven voerde gehete(n) de bevershaghe die ten oeghste(n)/
naestcomen(de) opt selve lant wassen sullen daer aff deen dach(mael) besayt/
leet met rogghen ende dander dach(mael) sal de voirs(creven) berthelmeus [jan m(er)tens] den selve(n)/
hubrechte tusschen dit ende meye naestcoemen(de) besayt leve(re)n met gersten/
ende dat ghemest gelijc regenoeten P(ro) c(er)to p(re)cio de quo satisf(actum) p(ro)mitt(ens)/
dictus bertholomeeus f [joh(ann)es m(er)tens] p(re)fato huberto de p(re)miss(is) erga q(uo)scu(mque) rict...?/
p(re)sc(ri)pt(is) war(andizare) cor(am) linthe(re) prijcke(re) febr(uarii) vii[ta]/
ContributorsKristiaan Magnus , Jos Jonckheer , kristiaan magnus , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-01-14 by Kristiaan Magnus