SAL8118, Act: R°301.2 (327 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°301.2  
Act
Date: 1447-06-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-10 by kristiaan magnus
It(em) joh(ann)es dictus briede(re) de wencsele heeft genome(n)/
van he(re)n will(em)me edelhe(re) prieste(r) (½) boend(er) lants gelegen inde/
p(ro)chie van velthem tusscen de goede henr(ix) van wenxele/
en(de) jans maes te hebben en(de) te houde(n) van halfmerte/
lestleden ene(n) t(er)min van seven jae(re)n deen na dand(er)/
volgende elx jaers dae(re)n bynne(n) voe(r) een mudde rogs/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) van lov(en) alle jae(re) te s(in)[te] andr(ies)misse/
te betalen en(de) te loven ten huyse des vors(creven) h(ere)n willems/
te leve(re)n den vors(creven) t(er)min due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] [En(de) dierste betalinge d(aer)af ingaen(de) s(in)[te] andriesmisse neestcomen(de) ten rogge] It(em) sal de vors(creven)/
jan de voirs(creven) lande eens bynne(n) sijne(n) vors(creven) t(er)mijn wel en(de)/
loffelic ov(er)mesten en(de) desgelijx de selve lande sijne(n) vors(creven)/
tijt due(re)nde wynne(n) en(de) w(er)ve(n) gelijc g rengenoete(n) It(em) want/
de selve jan tvors(creven) lant brake aenveert heeft soe/
eest vorw(er)de dat hijt ten afscheiden van sijne(n) vors(creven) t(er)mine/
also laten sal cor(am) linthe(re) prijke(re) junii xix
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick