SAL8118, Act: R°44.2 (43 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°44.2  
Act

Transcription

2021-01-29 by Kristiaan Magnus
It(em) de vors(creven) geraert heeft geconse(n)teert den vors(creven) brief gegeve(n) te worde(n)/
den ghene(n) die van m(ijnre) vrouwe(n) wege(n) van rothem p(ro)curacie bringe(n)/
sal [beseghelt] mette(n) zeghele vanden vors(creven) cove(n)te des vors(creven) goidsh(uys) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-12-04 by Kristiaan Magnus