SAL8121, Act: V°160.3-R°161.1 (208 of 381)
Search Act
previous | next
Act V°160.3-R°161.1  
Act
Date: 1450-01-29

Transcription

2015-08-21 by xavier delacourt
It(em) de(n) vors(creven) lijfp(ensie) brief es bekint te des(er) meyni(n)ge(n) oft de(n) /
selve(n) h(ere)n wille(m)me de vors(creven) vestich(eit) vand(er) vors(creven) lijfp(ensien) /
in toecomen(de) tide(n) opde vors(creven) ond(er)pande niet goetgenoech /
en docht wesen(de) oft dat hem oec opde selve pande met /
rechte niet en geliefde te p(ro)cede(re)n dat hij hem dan alt(oes) mette(n) /
selve(n) brieve tot sijnd(er) manisse(n) sal moge(n) behulpe(n) opde(n) selve(n)
//
ja(n)ne en(de) sijn goede o(m)me vand(er) selv(er) lijfp(ensien) te(n) tide(n) als sij valle(n) sal /
gulde en(de) bet(alinge) te gec(ri)gene en(de) desgelijx o(m)me de selve lijfp(ensie) /
met bete(re)n pande(n) binne(n) d(er) ba(n)mile(n) va(n) loven(en) geleg(en) [wert sijnde bove(n) alle co(m)m(er) iiii rid(er)s erfchijs] te v(er)pandene /
opdat de selve h(er) wille(m) des billix nae d(er) stat recht niet te /
vrede(n) oft content sijn en woude Behoud(elic) dat de vors(creven) jan alt(oes) /
met eend(er) bet(alinge) te doene gestae(n) en(de) passe(re)n sall sond(er) argelist /
en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal de(n) selve(n) lijfp(ensie) brief ond(er) scepen(en) /
blive(n) liggen(de) eisd(em) /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-02-23 by kristiaan magnus