SAL8123, Act: V°116.1 (144 of 594)
Search Act
previous | next
Act V°116.1  
Act
Date: 1452-01-12

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
Van hubrechte(n) vand(er) straten/
Na dien dat hubrecht vand(er) strathem ond(er) scepen(en) van loven(e) tot behoef/
jacops vanden waerde en(de) jouffr(ouwe) haywige(n) sijnen wijfe en(de) tot behoef des gheens d(er)ie/
dair toe recht heeft gesedt hadde voir de huere van enen halve(n) jae(re) te kersmisse/
lestleden verschene(n) alse van ene(n) huse en(de) hove met sijnre toebeh(oirten) gelege(n) inde/
dorpstrate naist de goede claus de gelaesmake(re) dwelc de vors(creven) hubrecht jeghen/
den vors(creven) jacope(n) ene(n) t(er)mijn van jae(re)n genome(n) en(de) voe(r) scepen(en) van loven(en) gehuert/
heeft gelijc de scepen(en) brieve van lov(en) d(aer) op gemaect inhouden en(de) begripen de/
so(m)me van vijf peters afgetoghen d(aer) af xxix pl(acken) die de vors(creven) hubrecht voe(r) den/
chijs vande(n) huyse v(er)leet hadde Soe es comen opden dach van heden de vors(creven)/
hadewijch inde(n) rade vand(er) stat opdoende hoe dat sij vanden vors(creven) jacoppen/
hue(re)n man mette(n) gheestelike(n) rechte te ludic gescheide(n) is inden welke(n) huer/
aengewijst sijn hue(r) goede van hue(re)r ziden comen(de) zijnde te volgen Begeren(de)/
d(aer) o(m)me datme(n) den vors(creven) hubrechte alsoe ond(er)wise dat hij huer tvors(creven)/
gelt liet volgen gemerct dat tvors(creven) huys va(n) hue(re)r zide(n) comen is p(re)senteerde/
d(aer) o(m)me wout(ere)n pynnok d(aer) jegewordich sijnde teene(n) borge te sette(n) te/
dien eynde hieff sij tvors(creven) gelt tonrechte dat sijt te rechte wed(er)om/
restitue(re)n woude Es d(aer) op inde(n) volle(n) rade met vollen gevolge d(aer) op/
get(er)mineert dat tvors(creven) gelt onder scepen(en) sijnde der vors(creven) joffr(ouwe) volgen/
sall op de vors(creven) p(re)sentacie Ende oft gebuerde in toecomen(de) tide(n) dat/
den vors(creven) jacoppen tvors(creven) gelt aenget(er)mineert worde te volgen dat/
hij dat aen nyeman(de) en sal hebbe(n) te v(er)volge(n) noch moge(n) v(er)reiken dan/
alleene aenden vors(creven) wout(ere)n die inder manie(re)n als voe(r) voe(r) den/
vors(creven) rade des vors(creven) hadewijchs borge bleve(n) is Mids den welke(n)/
de vors(creven) hubrecht aenden vors(creven) jacoppe(n) en(de) aen eene(n) iegelike(n) dies/
mechtich sijn mochte vande(n) vors(creven) gelde ongehoude(n) en(de) ombelast blive(n)/
sall niet wed(er)staen(de) de vors(creven) scep(enen) brieve d(aer) af biden vors(creven) hubr(echte)/
alse vand(er) be voe(r) de betalinge vand(er) vors(creven) jairlik(er) hueri(n)ge(n) bekint/
en(de) geloeft sijnde cor(am) abs(oloens) lint(re) burg(imagistris) liemi(n)ge(n) kers(makere) roelants/
roelofs uut(er) helicht dieve(n) pl pols (et) plu(r)ib(us) aliis de (con)silio ja(nuarii) xii
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-08 by Jos Jonckheer