SAL8124, Act: R°230.2-V°230.1 (266 of 339)
Search Act
previous | next
Act R°230.2-V°230.1  
Act
Date: 1454-03-30
Languages:Nederlands,Latinum

Transcription

2020-07-24 by Jos Jonckheer
Item henric(us) vand(er) sart et johannes de oucle sup(er)por(taveru)[(n)t]/
cu(m) de(bi)[ta] effest(ucati)[o(n)e] do(mu)[m] et curte(m) cu(m) suis p(er)tinen(tiis) geleg(en) onder/
de borch te loven(e) tussche(n) de goede jans strelens geheten/
moesele(re) opdeen zijde en(de) de goede die wile(n) wae(re)n henricx/
roekeloes nut(er)tijt jannes van hondshem met gad(er)s d(er) goeten/
staen(de) tusschen de voirs(creven) goede en(de) de goede des vors(creven) jannes/
van hondshem neve(n) de voermoele(n) ald(aer) tussche(n) de goede/
jacops van ravesvoirt en(de) de goede des voirs(creven) jans strele(n)s/
geliker wijs de voirg(enoemde) henr(ick) vand(er) saert de voirg(eruerde)/
goete tegen wille(m)me van bullestraten sone wijle(n) jans/
vercreghe(n) heeft Ende den vors(creven) henricke vand(er) saert en(de)/
van oucle h(ier) aff ontgoet en(de) onterft sijnde soe es d(aer) inne/
ghegoet en(de) geerft henrick van berxhem sone gielijs wile(n)/
van berxhem op de vurw(er)den en(de) (con)dicie(n) h(ier) ond(er) gescreve(n)/
Te weten(e) dat de voirs(creven) henric van berxhem de voirs(creven)/
goete steine(n) sall doen leggen en(de) maken o(m)me dwat(er)
//
dat van beiden huyse(n) des vors(creven) henr(ix) van berxhe(m) en(de)/
jannes van hondshem d(aer) op velt te leiden(e) en(de) die also/
voirtane houden wel en(de) loflic in welker goeten de/
voirs(creven) jannes van hondshem egheen recht en heeft/
noch en behult and(er)s dan sine(n) oesiendrup en(de) dat/
oic de selve henric van berxhem tselve wat(er) leiden sal/
acht(er) over sijn erve tot inde voe(r) ald(aer) en(de) dat de selve/
henric sal doen setten eene(n) leve(n)de vree van aenden/
cante vande(n) huyse des voirs(creven) jannes ten goeden/
wert des voirs(creven) henrix van berxhem tot aen den/
cant vand(er) heymelich(eit) des voirs(creven) jannes staende/
op de voirs(creven) voe(r) endie dien vree voirtaen erflic/
wel en(de) loflic houden op sine(n) cost p(er) monicione(m) etc(etera)/
Et sat(isfacere) d(i)c(t)us henric(us) vander sart et war(andizare) sub t(ri)b(us)/
libr(is) a(n)nui cens(us) curre(n)t(is) ac duob[(us)] aur(eis) rijders he(re)d(itarii)/
census tamq(uam) cor(am) roelants vyncke m(ar)tii penulti(m)a/
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-05-27 by Jos Jonckheer