SAL8124, Act: V°171.2-R°172.1 (205 of 339)
Search Act
previous | next
Act V°171.2-R°172.1  
Act
Date: 1454-02-09

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) acht(er)volgen(de) de(n) vors(creven) verbonde hebbe(n) de vors(creven) meest(ere)n de/
vors(creven) goede tierst gevisenteert hebben(de) gesceide(n) en(de) gedeilt in drie/
porceele(n) nae hen beste Inden iersten hebbe(n) sij gesedt voe(r) dierste/
deilinghe thuys met alle(n) sijne(n) toebeh(oirten) geleg(en) tege(n) de halle/
ov(er) acht(er) de goede everaerts va(n) winghe regenoet de selve/
everaert en(de) de goede d(er) weduwe(n) wile(n) va(n) herke It(em) dit/
goet sal jairlix blijve(n) gelden(de) en(de) betalen(de) den chijs d(aer) uut gaen(de) te/
wete(n) in alrehande(n) chijse de weerde va(n) xv stuv(er)s en(de) xiiii gr(ipen)/
pay(ments) It(em) voer dande(re) deilinge hebbe(n) sij gesedt thuys inde/
croechove(n) strate tussce(n) de goede claes va(n) sinte goerix en(de)/
de goede d(er) vrouwe(n) vande(n) putte opde(n) chijs d(aer) voe(r) uutgaende/
te wete(n) iii stuv(er)s It(em) voe(r) de derde deilinge hebbe(n) sij geset/
thuys inde heilegeeststrate mette(n) hove mette(n) wijng(ar)de en(de)/
met alle(n) sijne(n) toebeh(oirten) tussce(n) de goede d(er) joffr(ouwe) vand(er) meynarts/
hove(n) begine en(de) arnt beyart in dande(re) zijde opde(n) co(m)m(er) d(aer) voe(r)/
uutgaen(de) te wete(n) xxii pl(a)c(ken) en(de) ii mite(n) erflic It(em) thuys vand(er)/
Ierste(n) deilinge(n) sal elke(n) huyse vande(n) ii and(ere)n huyse(n) te wete(n)/
d(er) tweest(er) en(de) derd(er) deilinge(n) jairlix geve(n) iiii stuv(er)s erflic te/
quite(n) den d(enier) met xviii met vurw(er)d(en) va(n) elke(n) deilinge(n) oftme(n)/
/ min oft meer co(m)m(er)s d(aer) uut bevonde gaende da(n) vors(creven) steet/
dat de p(ar)tije(n) dien te gelike sulle(n) betale(n) en(de) heffe(n) [Behoud(elic) dat oliver] cor(am)/
m(ichaele) abs(oloens) vync febr(uarii) ix
ContributorsJos Jonckheer , Dieter Peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-22 by Jos Jonckheer