SAL8125, Act: V°131.1 (126 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°131.1  
Act
Date: 1454-12-10

Transcription

2020-12-21 by kristiaan magnus
It(em) joerden van lieshout arnt en(de) jan vande(n) savel/
poele gebruede(re) henric hoegelinx en(de) wille(m) va(n) pircke/
in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven(e) gestaen hebbe(n) gekint en(de)/
gelijt dat hen bij gheerde va(n) dieve(n) breedzijp wael/
en(de) wittelic afgequete(n) en(de) afgeleet sijn alsulke xx l(i)b(ra)/
borsgelts alle jae(re) te kers(misse) te bet(alen) die de vors(creven) p(er)soene(n)/
hen seide(n) hebben(de) aen en(de) op i eeussel met sijne(n)/
toebehoerte(n) des vors(creven) gheerts geheete(n) den ham geleg(en)/
te wijchmale benede(n) der sluyse(n) tussce(n) de dile en(de)/
de goede lijsbetthe(n) wile(n) va(n) coele(n) voe(r) eene zeke(re)/
so(m)me va(n) gelde d(aer) af de selve p(er)soene(n) hen bekint/
hebbe(n) vande(n) vors(creven) gheerde voldae(n) en(de) genoech gesciet/
sijnde en(de) hebbe(n) geloeft de selve p(er)soene(n) de(n) vors(creven)/
gheerde tot sijnd(er) manisse(n) sond(er) sijne(n) cost inde(n) vors(creven) erfchijs/
voe(r) hof en(de) hee(re) d(aer)me(n) dien afhouden(de) is in behoerlik(er)/
manie(re)n te goede(n) en(de) terve(n) en(de) hem d(aer) af alt(oes) genoech te/
doene p(ro)ut Hebbe(n) voert geloeft de vors(creven) arnt en(de)/
jan vande(n) savelpoele gebruede(re) indien te hebbe(n) en(de) alsoe/
te v(er)vane alijte(n) docht(er) everarts wile(n) vande(n) savelpoele/
onder huer dage sijnde so wa(n)neer sij tot hue(re)n mondige(n)/
dage(n) come(n) sal sijn dat sij da(n) den vors(creven) gheerde vandes/
vors(creven) is genoech doen sal alsoe v(er)re alst huer aengaet/
Et t(antu)m abs(oloens) velde dec(embris) ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer