SAL8125, Act: V°15.4 (18 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°15.4  
Act
Date: 1454-07-16

Transcription

2020-07-23 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) meest(er) jan heeft beg(er)t mette(n) vors(creven) beleide voldaen en(de) volbracht/
te worde(n) bide(n) vors(creven) geleidde(n) sijne(n) uut(er)ste(n) wille en(de) beg(er)te die zij in/
meyni(n)ge(n) [es] va(n) sine(n) goede(n) es te make(n) en(de) in gevalle oft hij sond(er) testam(ent)/
sterft so es sijn bege(re)n dat de vors(creven) lod(ewijc) mette(n) selve(n) beleide alle de/
goede nae sijn doot bliven(de) ov(er)goeden sall [machtelde(n) sijnre na(tur)like docht(er)] en(de) de haeflike goede en(de)/
vliegen(de) erve mette(n) selve(n) beleide doen volge(n) [d(er) selv(er)] machtelde(n) sijnre na(tur)like/
docht(er) sond(er) de(n) erfg(enamen) des selfs meest(er) jans d(aer) inne gericht te sijn/
cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-02 by Jos Jonckheer