SAL8125, Act: V°151.2 (154 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°151.2  
Act
Date: 1455-01-03

Transcription

2021-04-26 by kristiaan magnus
It(em) steven vanden berghe smet heeft gesedt ond(er) scepen(en) va(n)/
loeven(e) xx rins gul(den) in alrehanden gelde de(n) gul(den) gerek(ent) voe(r) xix(½)/
stuv(er)s [en(de) ii stuv(er)s] alse voe(r) de quiti(n)ge va(n) sulke(n) rins gul(den) als berthelmeeus/
dillen(e)
erflic houden(de) is op huys en(de) hof met sijnd(er) toebehoerte(n)/
des vors(creven) stevens geleg(en) inde borchst(ra)te ov(er) de scepbrugge/
tusscen de goede arnts va(n) ov(er)beke en(de) de goede d(er) kind(ere)n va(n)/
wechle alle s(in)[te] jans(misse) vallen(de) tot dien eynde dat den selve(n)/
berthelmeeuse vande(n) vors(creven) gelde so vele volge(n) sal so hem/
nae rechte bevo(n)d(en) sal worden d(aer) af behoeren(de) tott(er) afquiti(n)ge(n) dienen(de)/
mette(n) v(er)loepene(n) chijse va(n) s(in)[te] jans(misse) tot nu v(er)lopen en(de) dat van/
hem trecke(n) so wa(n)neer hij behoirlike gued(inge) en(de) vestich(eit) den vors(creven)/
steve(n) vande(n) vors(creven) chijse ged(aen) sal hebbe(n) en(de) oec tot die(n) eynde/
dat tvors(creven) huys vande(n) vors(creven) chise voerdae(n) ongelast bliven/
moege cor(am) abs(oloens) prijke(re)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer