SAL8125, Act: V°18.3 (22 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°18.3  
Act
Date: 1454-07-20

Transcription

2020-07-25 by kristiaan magnus
It(em) want anthonijs stamelaerts die naede(n) rechte der stad van loeven(e) comen/
en(de) geleyd is tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve jans wijle(n) vande(n)/
schrieke opde(n) en dond(er)sdaghe lestlede(n) [tot zek(ere)n daghe van rechte] tot [op] hede(n) verstreken sijnde hadde/
doen bescrive(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) inde banck ald(aer) wille(m)me/
vand(er) paelt lijsbette wielants en(de) wout(ere)n wielants hue(re)n sone janne/
van hare(n) en(de) gheerde vande(n) panhuyse en(de) de weduwe des voirs(creven)/
wijle(n) jans die hem ongebruyck dede(n) aen alle de goede des voirs(creven)/
wijle(n) jans vande(n) schriek alsoe verre die ond(er) de meye(r) van/
wesemale ligghende sijn Ald(aer) de selve p(er)soene(n) niet comen/
en sijn soe hebben de h(ere)n scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
gewijst voir een vo(n)nisse de(n) datme(n) de(n) voirs(creven) anthonijse houden/
sall in sijne(n) beleyde(n) alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen/
is p(rese)ntib(us) kers(makere) roelofs abs(oloens) prijk(ere) opp(endorp) prijke(re) julii xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-02 by Jos Jonckheer