SAL8125, Act: V°263.3 (267 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°263.3  
Act
Date: 1455-04-21

Transcription

2021-11-12 by Frans Feyaerts
It(em) de vors(creven) sesse p(er)soene(n) hebben geloeft en(de) toegeseedt/
elc den and(ere) oft enich van hen ind(er) betalingen der vors(creven)/
c rinsscher gul(den) voerd(er) gepraemt worde dan voe(r) tseste(n)/
deel d(er) selv(er) c rinsscher gul(den) dat sij deen den ande(re)n/
d(aer) af scadeloes en(de) costeloes houde(n) sulle(n) en(de) ontheffe(n) met/
gad(er)s alle(n) coste(n) en(de) lasten het wa(re)n vroentcoste(n) oft andere/
die sij uut ocs(uyne) va(n) die(n) gehadt oft gelede(n) hadde(n) want elc/
va(n) hen tseste(n) deel d(er) selve(r) schout sculd(ich) is cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-11-20 by Jos Jonckheer