SAL8125, Act: V°78.2 (80 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°78.2  
Act
Date: 1454-10-23

Transcription

2020-08-24 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) jacop sal hem mette(n) vors(creven) schoutbrieve doen leide(n)/
alst hem gelieft dwelc ged(aen) sijnde sulle(n) beide schoutbrief/
en(de) beleitbrieff onder scepen(en) van loeven(e) blive(n) liggen(de) tot behoef/
des vors(creven) jacops den t(er)mijn van vi jare(n) lang due(re)nde o(m)me/
den selve(n) jacoppe d(aer) mede alle behulp va(n) rechte te doene/
en(de) te late(n) geschien opde goede des vors(creven) jans so wa(n)neer/
hij des behoeve(n) sall Te weten oft hij in toecomen(de) tijden/
enich gebrec hadde oft bevonde in enige(n) poente begrepe(n)/
inder pechtinge(n) vors(creven) o(m)me dat gebrec voldaen te hebbe(n)/
met alle(n) coste(n) en(de) laste(n) va(n) rechte en(de) den t(er)mijn vander/
pechtingen verstreken sijnde en(de) den vors(creven) jacoppe d(aer)/
af negheen gebrec hebben(de) datme(n) dan den vors(creven) scoutbrief/
en(de) beleitbrief den selve(n) ja(n)ne wed(er)om geve(n) sall oft die/
anichele(re)n sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer