SAL8125, Act: V°79.1 (82 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°79.1  
Act
Date: 1454-10-23

Transcription

2020-09-14 by kristiaan magnus
It(em) henric van thienen wet(er)beke van thienen in jeg(ewordicheit)/
der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft gekint en(de) gelijt dat/
hij wael en(de) wittelic vercocht heeft h(ere)n gielise de roede/
canonc der kerken van sinte peet(er)s te loeven(e) een stuc/
onder lant en(de) bosch houden(de) iii dach(mael) luttel min oft/
meer gelegen ter breempt inde p(ro)chie va(n) bierbeke/
naest den goeden wout(er)s oege vore en(de) o(m)me de so(m)me/
van xx gul(den) peet(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)togen/
van bourg(oig)[nen] en(de) van brabant van welken xx peet(er)s/
de vors(creven) henric bekint heeft oppenbaerlic vanden/
vors(creven) h(ere)n gielise gehaven en(de) ontfangen te hebben xv/
peet(er)s en(de) xlvi stuv(er)s d(aer) af den selven h(ere)n gielise/
vanden selven xv peet(er)s en(de) xlvi stuv(er)s in mynd(er)nisse(n)/
d(er) vors(creven) so(m)men volcomelic quijtscelden(de) geloven(de) de/
selve henric den vors(creven) h(ere)n gielise tot sijnd(er) manissen/
inde vors(creven) goede voe(r) hof en(de) hee(r) d(aer)men die afhouden(de)/
te goeden en(de) te erven en(de) d(aer)toe so vele te doene/
dat den vors(creven) h(er)en gielise vast en(de) genoech sijn moege/
cor(am) prijke(re) m(er)sels oct(obris) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer