SAL8125, Act: V°81.2 (85 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°81.2  
Act
Date: 1454-10-23
LanguageLatinum

Transcription

2020-09-14 by kristiaan magnus
Latinum
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1 [onder]
LanguageLatinum

Transcription

2020-09-14 by kristiaan magnus
Latinum
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 2 [R°82.3]
Date: 1454-10-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-14 by kristiaan magnus
Item de(n) vorscreven brief sal ond(er) scepen(en) blive(n) liggen(de) te des(er) meyni(n)ghe(n) oft de(n) vors(creven) ii p(er)sone(n) oft/
den eene(n) va(n) hen e(n)nige cost scade oft last gebuerde te hebbene va(n) alsulken iii will(el)m(us)sche/
schilde(n) erflike rinte(n) d(aer) voe(r) dat de selve ii p(er)sone(n) des voirs(creven) jans de gouwe(re) aen a(n)ne(n) van/
orsmale weduwe h(er)rioens van sombri borge(n) bleve(n) sijn het ware dat sij deselve rente/
bewijsen moeste(n) oft aflegghe(n) dat sij hem dan en(de) elc van hen mette(n) voirs(creven) brieve sullen/
moghen behulpen o(m)me hen d(aer)aff costeloes en(de) scadeloes onthave(n) te worden(e) en(de) and(er)s niet/
Behoudelic oft den vors(creven) ja(n)ne geliefde de(n) vors(creven) brieff beleydt te hebben(e) dat sij dat/
selen doen tot sijne(n) coste en(de) tvo(n)nisse d(aer)aff te nemen(e) en(de) hem alle behulp ofts gebuerde/
metten selve(n) beleide in vordeele va(n) sijne(n) goede(n) te doene En(de) de vors(creven) ii p(er)sone(n) va(n)d(er)/
selv(er) borchtochte(n) costeloes onthave(n) en(de) gelost wesende soe salme(n) alsd(an) den vors(creven) ja(n)ne/
de(n) vors(creven) schoutbrief mette(n) beleydtbrieve op dat dbeleydt d(aer) aff gedaen werdde laten/
volghen cor(am) prijke(re) m(er)sels octobr(is) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer