SAL8125, Act: V°99.3-R°100.1 (101 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°99.3-R°100.1  
Act
Date: 1454-11-07

Transcription

2020-11-19 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) ii p(er)soene(n) en(de) elc va(n) hen sulle(n) hen mette(n)/
vors(creven) schoutbrieve doen leiden tot alle(n) den goede(n) have/
en(de) erve der selv(er) gehuyssche(n) [alst hen gelieft] dwelc gedaen sijnde/
sulle(n) beide schoutbrief en(de) beleitbrief onder scepen(en)/
blive(n) liggen(de) den t(er)mijn vander pechtinge(n) due(re)nde/
/ o(m)me den selve(n) p(er)soene(n) d(aer) mede alle behulp va(n)/
rechte te doene en(de) te late(n) geschien opde goede/
der selv(er) gehuyssche(n) so wa(n)neer sij des behoeve(n)/
sulle(n) Te weten oft sij enich gebrec bevonde(n) in/
toecomen(de) tijde(n) oft hadden in enige(n) poente beg(ri)pen/
ind(er) pechtingen vorg(eruert) o(m)me dat gebrec voldae(n)/
te hebbe(n) met alle(n) coste(n) en(de) laste(n) va(n) rechte en(de)/
den t(er)mijn vander pechtinge(n) v(er)streken sijnde en(de)/
den selve(n) p(er)soene(n) negheen gebrec hebben(de)/
datme(n) dan den scoutbrief mette(n) beleide te nyeute/
doen sall en(de) al sonder argelist eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-09 by Jos Jonckheer