SAL8126, Act: R°144.2 (171 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°144.2  
Act
Date: 1455-12-22

Transcription

2019-05-06 by Marika Ceunen
It(em) jan van stalle in p(rese)nc(ia) heeft gekint ende gelijt dat symoen/
van boechout en(de) collart de boez beide wonen(de) in de p(ro)chie van /
meilhem hem geheelic en(de) all voldaen en(de) volvult sijn [hebbe(n)] alle de/
vurwerde(n) (con)dicie(n) en(de) gelufte(n) aengaen(de) der pechtinge(n) vande(n) goede(n)/
toebehoe(re)nde den kind(ere)n sconinx die de vors(creven) twee p(er)soene(n) vande(n)/
selve(n) ja(n)ne va(n) stalle va(n) weghe(n) der selv(er) kind(ere)n eene(n) t(er)mijn va(n)/
ja(r)en in jaersca(r)en genomen hadden den selve(n) twee p(er)soene(n) vand(er)/
vors(creven) pechtingen en(de) va(n) alle(n) den vurwerde(n) gelufte(n) en(de) (con)dicie(n) d(er) selv(er)/
aengaende volcomelic quijt scelden(de) p(ro)mittens null(atenus) alloqui cor(am)/
lint(re) meersberghe dec(embris) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator