SAL8126, Act: R°70.1 (72 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°70.1  
Act
Date: 1455-09-30

Transcription

2018-12-28 by Marika Ceunen
It(em) katline(n) svleeschouwers weduwe gielis wile(n) ennekens/
in deen zijde en(de) henric hose zeeghere in dande(r) zijde sijn/
met malcande(re)n ov(er)comen en(de) eens woirden voir hen hue(re)n erven/
en(de) naecoemelinghe(n) de erfvurwerden en(de) (con)dicien h(ier) nae bescr(even)/
alse van hue(re)r beider huysinghen deen aen dander gelegen in/
hekelsbogaert tusschen de goede henrix de vos linewevere/
in deen zijde en(de) de goede der vors(creven) katline(n) svleeschouwers in/
dander zijde welke vors(creven) goede der vorg(enoemde) katline(n) toebe/
hoerende de selve katline in hue(re)n weduwe(n) stoele v(er)crege(n)/
heeft Te weten dat gevelwant vanden huyse d(er) vors(creven)/
katline(n) t(er) vlemi(n)cstrate(n) wert dair tselve huer huys inne/
geti(m)mert is ende d(aer) thuys des vors(creven) henrix met eene(n) ydele(n)/
gebinde aencompt den selve(n) henricke en(de) sijne(n) vors(creven) goede(n)/
erflic toebehoe(re)n sal ende bliven Welke ghevelwant de/
selve henric tot sinen coste en(de) laste tot ewige(n) dagen in/
goeden state [van nu voertae(n)] houden sall behoudelic dat de ti(m)meri(n)ge/
vanden huse der vorg(enoemde) katline(n) inde selve want sal blive(n)/
gevesticht en(de) geti(m)mert in sulken(n) state soe die nu steet .m(air)/
oft de selve katline tvors(creven) huer huys v(er)gaen let liet oft ver/
vallen dat dan de selve henric de vors(creven) ghevelwant/
los en(de) vrij behouden sal sond(er) dat de selve katline oft/
huer naec(omelingen) tselve huer huys inde selve ghevelwant wed(er)/
om sullen moegen tymme(re)n Welke vurwerde(n) en(de) (con)dicien/
boven bescr(even) hebben de vors(creven) p(art)tien tot ewige(n) dage(n)/
elc den ande(re)n geloeft vast gestedich en(de) omv(er)brekelic te houden/
en(de) deen den and(re)n d(aer) af altoes genoech te doene alsoe/
dat dat elke(n) van hen voir hue(re)n erfg(enamen) en(de) naec(omelingen) vast/
en(de) genoech sijn moege cor(am) hortbeke meersberge sept(embris) ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator