SAL8126, Act: V°115.2 (130 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°115.2  
Act
Date: 1455-11-22

Transcription

2019-04-19 by Marika Ceunen
It(em) den vors(creven) schoutbrief es bekint te des(er) meyni(n)ge(n) dat/
hem de vors(creven) jan behulppe(n) sal mette(n) selve(n) [tot sijnre manisse(n)] o(m)me hem te doene/
ontslane vander borchtochte(n) van i rijd(er) lijfpensie(n) d(aer) voe(r) hij voe(r)/
hen te laste staet aen her ghijsbr(echt) va(n) tourneal prieste(r) en(de) /
ja(n)ne sijne(n) na(tuer)like(n) sone vallen(de) jarlix xxix dage in julio/
so wa(n)neer hij d(aer) voe(r) niet meer borge blive(n) en wilt en(de) oec/
om te v(er)reike(n) en(de) te v(er)hale(n) alle coste(n) en(de) oncoste(n) hoedanich sij ware(n)/
het wae(re) inder vroente(n) oft and(er)ssins die hij in enig(er) manie(re)n o(m)me/
der selv(er) borchtochte(n) wille lide(n) mochte cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator