SAL8126, Act: V°118.3 (136 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°118.3  
Act
Date: 1455-11-24

Transcription

2020-02-28 by Marika Ceunen
It(em) metten vors(creven) schoutbrieve sal hem de vors(creven) gielijs/
doen leiden alst hem gelieft totten goeden beide have/
en(de) erve d(er) vorg(enoemde) gehuysschen dwelc gedaen sijnde/
sullen beide scoutbrieff en(de) beleitbrief ond(er) scepen(en) bliven/
liggen(de) tot behoeff des vors(creven) gielijs tot dier meini(n)gen/
dat de selve gielijs d(aer) mede verhalen sal aende vors(creven)/
goede alle alsulc gebrec met coste en(de) co(m)mer va(n) rechte/
oft and(er)ssins alsse de selve gielijs heeft oft hebben sall/
moeghen vander pechtinghe(n) vors(creven) het sij dat sulc/
ghebrec ware vanden jairliken pachte vanden/
meswi(n)nene oft enighen ande(re)n vurw(er)den ind(er) pechti(n)gen/
begrepen en(de) den vors(creven) gielijse van allen sinen/
gebreken v(er)nuecht sijnde en(de) ten eynde oft uutga(n)ge/
d(er) selv(er) pechtingen salmen den selven schoutbrieff en(de)/
beleitbrieff den vors(creven) schou gehuysschen laten volgen/
cor(am) es eisde(m)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator